Waarom een training in rouwbegeleiding belangrijk is

Als rouwbegeleider krijg je de hulpvraag om rouwenden bij te staan en hen te helpen bij het omgaan met verlies in vele soorten en mate. 

Heb je gemerkt dat dit niet altijd makkelijk is? Dit vereist kennis, vaardigheden, empathie en begrip.

In een wereld die vaak wordt overspoeld door de drukte van het dagelijks leven en de eisen van de samenleving, blijkt rouw voor veel mensen een bijzonder moeilijk pad te zijn om te bewandelen.

Ook voor de hulpverlener kan het ingewikkeld zijn om de rouwende te ondersteunen hierbij.

Luisteren is niet genoeg

Rouwbegeleiding gaat veel verder dan luisteren naar iemands verhalen en iemands pijn. Het gaat verder dan ‘het zelf hebben meegemaakt en van daaruit anderen goed kunnen helpen’.

Het is jouw wens (en dat wordt ook vaak van je verwacht) om de rouwende te helpen tijdens deze complexe reis door deze diepe dalen van het verlies.

Een goede training in rouwbegeleiding is belangrijk omdat:

  • Rouwen Is Persoonlijk (RIP). Iedereen doet het op zijn eigen manier.
  • Rouwen is geen lineair proces is, het gaat met vallen en opstaan.
  • Een training helpt rouwbegeleiders om de verschillende facetten van rouw te begrijpen en de diverse manieren waarop mensen ermee omgaan.
  • Je als rouwbegeleider moet beschikken over de juiste begeleidingstechnieken om cliënten te helpen hun gevoelens te uiten, problemen te identificeren en oplossingen te vinden.
  • Van jou als rouwbegeleider wordt verwacht dat je het vermogen hebt om je in te leven in de ervaringen van rouwende individuen. Dit is van onschatbare waarde. Het helpt hen zich begrepen en gehoord te voelen. Dit doe je met empathie. Empathie is in staat zijn contact te maken met iets in jezelf, waardoor je kunt invoelen hoe de ander zich voelt.
  • Daarnaast moet je als rouwbegeleider je bewust zijn van ethische kwesties en professionele grenzen. Een goede training biedt richtlijnen voor ethisch gedrag.
  • Naast dit alles manifesteert rouw zich op verschillende manieren in verschillende culturen en gemeenschappen. Om respectvolle ondersteuning te bieden dien je dus te weten hoe je een cultuursensitieve rouwbegeleiding in kunt zetten.

Je voelt al: daar kun je zelf ook ondersteuning bij gebruiken!

Winkelwagen