Vakkundig Begeleiden bij Verlies

Hoe je wél de juiste toon en technieken vindt om kinderen en jongeren na een groot verlies verder te helpen

Je hebt een passie voor kinderen en jongeren, bent gespecialiseerd in het werken met verschillende leeftijden, en weet hoe je ze kunt bereiken. En toch, als het om een groot verlies gaat… dan word je onzeker.

Basis Pakket

1047 excl. 21% btw

E-training ‘Omgaan met jeugdigen’

 • 10 modules online
 • 10 instructie video’s met praktijkvoorbeelden en casuïstiek
 • E-handboek

2 één op één online meetings met Leoniek van 1 uur, zelf te plannen

Groepspakket

2679 excl. 21% btw

E-training ‘Omgaan met jeugdigen’

 • 10 modules online
 • 10 instructie video’s met praktijkvoorbeelden en casuïstiek
 • E-handboek
 • Geprint handboek

4 online groepsbijeenkomsten

3 maanden toegang tot besloten Facebookgroep

Accreditatie bij SKJ, Registerplein, Vaktherapie, NIP, LV POH-GGZ

Toolbox met 50+ oefeningen

Beperkt gebruik van Lutografie:

 • Module jongeren
 • 25 cliënt accounts

Mentorschap Pakket

5679 excl. 21% btw

E-training ‘Omgaan met jeugdigen’

 • 10 modules online
 • 10 instructie video’s met praktijkvoorbeelden en casuistiek
 • E-handboek
 • Geprint handboek

4 online groepsbijeenkomsten

12 maanden toegang tot besloten Facebookgroep

Accreditatie bij SKJ, Registerplein, Vaktherapie, NIP, LV POH-GGZ

Toolbox met 50+ oefeningen

Onbeperkt gebruik van Lutografie:

 • Alle Lutografie modules
 • Onbeperkt cliënt accounts

6 maanden emailondersteuning voor vragen c.q. casuïstiek

6 maanden online één op één mentorschap van Leoniek (6 x 1,5 uur)

Vermelding verwijsbestand

Naar de pijn van het verlies gaan

Als psychosociaal hulpverlener heb je geleerd hoe een kind zich ontwikkelt, wat dit betekent voor de manieren van communiceren, welke hulpmiddelen je kan aanreiken en hoe je hen zelf de vaardigheden kunt leren om met problemen om te gaan. Keer op keer blijkt dat, bij een verlies, dit niet genoeg is.

Kinderen en jongeren kunnen soms een enorm verdriet voelen, én tonen, maar het volgende moment doorgaan alsof er niets is gebeurd. Zowel ouders als kinderen willen elkaar beschermen, waardoor het verlies kan worden weggestopt en de pijn op vervormde, niet herkenbare, manieren naar buiten komt. Deze overlevingsmechanismes veranderen en vertroebelen de jouw bekende hulpsignalen. Als alles goed lijkt te gaan, gaat het dan ook echt goed?  Wanneer geef je de ruimte om hen in hun eigen ritme te laten rouwen, en wanneer laat je ze juist de pijn van het verlies opzoeken?

Kinderen en jongeren begeleiden bij verlies is een delicate zaak, en het is niet vreemd dat jij als specialist toch twijfelt of je het wel goed doet.

Leer hoe je praat over verlies met jeugdigen

Om de dunne lijn van begeleiding bij verlies te bewandelen, heb je gespecialiseerde kennis en kunde nodig die niet worden geboden in een standaard psychosociale opleiding. Daarom doe je de training Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies. Geen opleiding van jaren, maar een training van tien tot twaalf weken, waarbij je persoonlijk gecoacht wordt door Leoniek. Zodat je daarna weet hoe je hulp biedt aan kinderen vanaf vier, tot jongeren van plm. 21 jaar.

Weten dat jij helpt – dat geeft vertrouwen.

Met de kennis en tools van de Academie zie je direct resultaat. Je ziet de kinderen en jongeren weer écht levensplezier ervaren, zich meer gaan bewegen op leeftijdsadequaat niveau, dat contact met vrienden herstelt, ze beter voor zichzelf kunnen opkomen, meer gaan delen met de ouder(s), minder boosheid laten zien, rustiger worden en het op school ook beter gaan doen. Je leert ook hoe je de ouder(s) kunt helpen om hun kind te ondersteunen zodat de hele familie in een opwaartse spiraal komt.

Weten, zien, voelen dat het beter gaat, daar doe je het voor, dat geeft vleugels! Je kan vertrouwen op jezelf, hebt een uitgebreide toolbox aan interventies en kennis en weet dat jij het kind helpt op een manier die ertoe doet. Met een tevreden gevoel kan je jouw factuur sturen en natuurlijk beveelt de ouder van het kind je daarna met enthousiasme aan bij anderen.

Jouw praktijk gaat groeien, en daar ben je dan ook klaar voor!

Jij wordt de specialist

Uit 25 jaar praktische kennis, gecombineerd met theorieën van nu (en vroeger) is deze training ontstaan. Afhankelijk van jouw keuze ga je deze combineren met de rouwmethodiek Lutografie, een unieke werkmethode waarmee jouw werk efficiënter en leuker kan worden, en een mentorschap, waarbij je zes maanden lang begeleid wordt door Leoniek, in jouw eigen werk. Zo word jij de specialist die ervoor zorgt dat het verlies gedragen kan worden door het kind en dit verlies niet zijn verdere ontwikkeling in de weg zal staan. Dat is wat ouders zoeken voor hun kinderen!.

Waarom Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies?

Jeugdigen die een verlies meemaken kunnen dit vaak niet goed uiten. Hier speelt het kind zelf, maar ook de omgeving een rol in. Kinderen leren omgaan met verlies is kwetsbaar. Dat voel jij als begeleider. Je wil ze goed ondersteunen en het trauma niet nog groter maken dan het al is.

Daarvoor is het belangrijk dat je echte vakkennis hebt, dat je écht weet hoe kinderen en jongeren omgaan met verlies, wat erbij komt kijken en hoe je ze kunt helpen zich aan te passen aan het nieuwe leven, zonder dat je de pijn vermijdt.

Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies betekent dat je weet hoe je naar de diepere lagen van de pijn kunt gaan, hoe je mee kunt bewegen met hun behoefte om daar maar kort te zijn. Het is van belang dat je om kunt gaan met de pijn die de jeugdige op dat moment voelt (zonder te gaan troosten) en dat je, op het juiste moment, op de juiste manier, weet hoe je ze verder kunt helpen. Precies op het moment dat zij zo ver zijn. Dat is vakkennis! Dat is vakkundig jeugdigen begeleiden bij verlies.

De training Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies is praktijkgericht. De theoretische kennis wordt gecombineerd met heel veel voorbeelden uit 25 jaar praktijkervaring. Zodat je echt weet waar het over gaat en moet gaan met je cliënt.

Je hebt misschien al andere trainingen of opleidingen bekeken of gevolgd. De Academie is uniek in de persoonlijk begeleiding, waardoor jij als ervaren hulpverlener precies vindt wat je nodig hebt.

Jeannette Krieger | Hart In Rouw Begeleiding

Training Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies

In de training behandelen we de volgende thema’s:

 • waarom overlijden, echtscheiding en ernstige ziekte om een verliesgerichte aanpak vragen;
 • de invloed van verlies op kinderen en jongeren zelf; cognitie, gedrag, gevoel en lijf;
 • hoe leeftijd en de ontwikkelingsstadia invloed hebben op hoe kinderen en jongeren pijn rondom een verlies ervaren, uiten en communiceren;
 • de prominente rouwtheorieën en hoe die ons helpen in ons dagelijks werk;
 • hoe begeleid je bij uitzonderlijk ingewikkelde situaties;
 • hoe herken je en ga je om met gecompliceerde rouw;
 • hoe creëer je vertrouwen en begeleid je zodanig dat kinderen en jongeren zich gehoord, begrepen en geholpen voelen.

Deze thema’s verdelen zich over tien modules. Elke module heeft een uitgebreide instructievideo en ondersteunend leesmateriaal.

Kinderen en jongeren die worden geconfronteerd met een scheiding van hun ouders, belanden in een uitermate ingewikkeld rouwproces. Waar vele factoren een rol spelen, waarvan loyaliteit wellicht de grootste is. Jeugdigen helpen in een situatie waar veelal hun ouders in gebreke blijven, is een uitdaging.

Daarom wordt echtscheiding, naast verliezen door dood, levend verlies en ziekte, uitgebreid besproken en hoe je jeugdigen kunt begeleiden. Dat betekent soms ook dat je pittige gesprekken met ouders moet hebben. Ook dat komt aan bod.

Casuïstiek en reflectie

Samen worden we meer; Je hoeft het niet alleen te doen.

Tijdens de groepsbijeenkomsten bespreken we casuïstiek en reflecteer je op je eigen handelen als begeleider en wat deze problematiek ook met jou kan doen en hoe je daar mee om kunt gaan. Leoniek faciliteert deze gesprekken vanuit haar vijfentwintig jarige kennis als gerenommeerd therapeut bij verlies en rouw bij jeugdigen.

Naast de training krijg je toegang tot rouwmethodiek en blended therapie programma Lutografie. Hiermee heb je toegang tot een toolbox van meer dan 50 activiteiten, in te zetten en toe te passen bij verschillende problematiek.

Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies met de online bijeenkomsten en de besloten Facebook groep waar je jouw casuïstiek kunt delen met anderen, is het pakket dat aansluit bij de behoefte van de meeste cursisten.

Wellicht is dit voor jou anders en heb jij minder of juist meer nodig. Dat kan! De Academie biedt de training ook aan als basispakket, of met een volledig mentorschap.

Geld terug garantie

Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit van dit programma, dat we graag een garantie geven. Ben je na 14 dagen niet overtuigd van de inhoudelijke kwaliteit, dan krijg je jouw geld retour minus € 125 administratiekosten (exclusief btw).

Extra informatie over Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies

Wanneer kies je voor het Basis Pakket?

Werk je (nog) niet in de praktijk, of begeleid je niet direct cliënten die te maken krijgen met verlies? Wil je wel de kennis en kunde om problemen te herkennen, en tools aan te reiken? Dan is het basis pakket voor jou. Je kiest dan voor de training zonder groepsbijeenkomsten, zonder mentorschap maar wel met de mogelijkheid tot twee keer een consult met Leoniek om vragen te stellen en jouw kennis te verdiepen.

Wanneer kom je in aanmerking voor het Mentorschap Pakket?

Het Mentorschap programma is er helemaal voor jou in de praktijk. Je krijgt de unieke mogelijkheid om individueel begeleid te worden door Leoniek. Tijdens de training in groepsverband heb je jouw ervaringen al uitgebreid gedeeld, maar in de praktijk komen altijd nieuwe en ingewikkelde situaties voor.

Door een halfjaar lang begeleid te worden in de praktijk, weet je dat je de goede dingen zegt en de juiste interventies kiest, ook als je in onbekend vaarwater belandt.

Onder speciale voorwaarden kun je vrijgesteld zijn van de e-training.

Wat is een matchgesprek?

Dit programma is niet voor iedereen. Het is belangrijk dat er een min of meer gelijk niveau in de groep is én dat het een succes wordt voor jou. Dat betekent dat je alleen kunt deelnemen na een matchgesprek. Het matchgesprek is niet verplicht voor de Basis versie, die je geheel individueel uitvoert.

Ben je geïnteresseerd in het Mentorschap pakket, dan gebruiken we het matchgesprek ook om vast te stellen of je in aanmerking kunt komen voor vrijstelling van de groepstraining.

Voor wie is Vakkundig Jeugdigen Begeleiden bij Verlies?

Ben jij psychosociaal hulpverlener en begeleid jij regelmatig jeugdigen na een verlies, terwijl dit niet je ‘core business’ is? Dan is dit pakket het meest geschikt voor jou. Uiteraard zullen we dit in het matchgesprek verder bekijken.


Inschrijvingen nu open voor 2024

Vanwege de groepsgrootte bij de online bijeenkomsten, is het aantal deelnemers beperkt tot 10 personen per inschrijfronde. Inschrijvingen zijn nu open, dus vraag snel een matchgesprek aan.

Data bijeenkomsten eerstvolgende groep:

 • 15 januari 14.30 – 17.00
 • 30 januari 09.00 – 12.30
 • 13 februari 09.00 – 12.30
 • 26 februari 09.00 – 12.30
 • 11 maart 09.00 – 12.30

De sessies worden opgenomen, dus kun je een keer niet? Dan kun je ze terugkijken.

 • Wil jij praktische hulpmiddelen krijgen die je in kunt zetten tijdens jouw begeleiding van kinderen en jongeren zodat je ze op een effectieve manier helpt het verlies te gaan dragen? De vaardigheden ontwikkelen en creatieve uitingsvormen leren gebruiken bij verliesbegeleiding? Waardoor jij ook echt impact gaat hebben op het leven van het kind in rouw, zodat je ook bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van deze jeugdige?
 • Heb jij de ambitie je praktijk in verliesbegeleiding te laten groeien en jezelf neer te zetten als de specialist op het gebied verlies bij kinderen en jongeren?
 • Voel je dat je meer vertrouwen wil hebben in jouw kennis en kunde in je werk? Zodat je ook echt met een voldaan gevoel ’s avonds naar huis kan gaan?
 • Denk je dat het zinvol is om jongeren te stimuleren om ook buiten de gesprekken om actief aan de slag te blijven, op een manier die bij hen aansluit? Onder andere door de impact van meditaties te leren kennen en overdragen?
 • Heb jij behoefte aan diepgaand inzicht in hoe kinderen op hun unieke wijze verlies verwerken en aan te sluiten bij de uniciteit van iedere jeugdige in combinatie met de sociale dynamiek bij verlies?
 • Spreekt het jou aan om te weten hoe je voor jezelf kunt zorgen in de moeilijke vak? De mogelijkheid te hebben om te netwerken en te leren van andere professionals die dezelfde passie delen?

Sluit je dan aan bij de training en laat ons samen groeien, leren en impact maken. Samen maken we het verschil.

Hoe zou het zijn als je kan vertrouwen op jouw kennis en kunde, boven tafel krijgt wat kinderen en jongeren écht nodig hebben, en, als bij-effect, je praktijk gaat groeien?


Bianca van de Ven

Deze training is inhoudelijk zeer sterk! Vele inzichten, goede opbouw, verbinding tussen de verscheidenheid aan theorieën en methodieken. En de liefdevolle manier waarop Leoniek dit brengt. Prachtig voorbereid met mooie video’s, fijne werkvormen, haar wijsheid en deskundigheid afgewisseld met ervaringsdeskundigheid en voorbeelden vanuit de eigen praktijk.

Ik voel me nu nog sterker in mijn werk met kinderen, zeker met de prachtige aanvulling in mijn therapeutische (kennis)kist.

Bianca van de Ven | jongerenbegeleidingesta.nl

Leoniek van der Maarel Therapeut

Waarom Leoniek?

Met Leoniek werken betekent dat je 25 jaar professionaliteit binnenhaalt. Ze combineert de theoretische kennis met de praktische uitvoering. Leoniek kan zich verplaatsen in waar jij tegenaan loopt in jouw praktijk, want ze heeft immers al duizenden mensen geholpen en vele, vele ingewikkelde situaties voorbij zien komen. Door haar intuïtieve ontwikkeling kan ze goed invoelen waar jouw blokkades zitten en die oplossen door je zekerder te maken in je werk.

Je hoeft het niet meer alleen te doen. Leoniek kijkt met je mee.

Naast dat jij wordt geconfronteerd met jeugdigen die een verlies hebben geleden of gaan lijden, kan het ook zijn dat je wordt gevraagd om te helpen bij volwassenen, eventueel in hun rol als ouders, die een verlies meemaken. Dit vraagt een andere benadering dan die welke je bij jeugdigen kunt toepassen. Ontdek hier wat de Academie voor Verlies hierin voor jou kan betekenen met de training Vakkundig Begeleiden bij Verlies.