Vragen voor de afronding

Lees de afscheidsrede Johan Maes

Beantwoord de vragen in module 8 n.a.v. die afscheidsrede.

Deze afsluitende vragen zijn niet zozeer ‘checkvragen’ maar meer bedoeld om je eigen functioneren als rouwbegeleider/therapeut onder de loep te nemen.

De antwoorden maken onderdeel uit van je certificering. Je kunt je antwoorden, minimaal 3 dagen voor de laatste bijeenkomst, mailen naar: info@academievoorverlies.nl .

Dit geldt niet als je hebt gekozen voor het basispakket. In dat geval maak je de antwoorden puur voor jezelf.