Checkvragen module 8

Er zijn geen goed of fout antwoorden in deze laatste opdracht. Beantwoord de vragen die in de bijlagen staan en die gaan over de afscheidsrede van Johan Maes.

Als je deelneemt aan de bijeenkomsten kun je daar natuurlijk altijd je vragen nog stellen.